Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

    >> Giới thiệu đoàn thanh niên

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2019
                                    
 


Đ/c Võ Quang Minh Hiếu
Bí thư
 

 

 

Phó bí thư


Đ/c Phạm Thị Thu Hồng
Phó Bí Thư


Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt
Phó Bí Thư

 

 


Đ/c Tôn Sang
Ủy viên BCH


Đ/c Lê Thị Tuyết Nhung
Ủy viên BCH


Đ/c Nguyễn Tấn Thành
Ủy viên BCH


Đ/c 
Ủy viên BCH


Đ/c Lê Trung Tín
Ủy viên BCH


Đ/c Lê Văn Mỹ
Ủy viên BCH


Đ/c Phạm Trầm Miên
Ủy viên BCHỦy viên BCH


 

BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ


BS. Huỳnh Lai

BS. Nguyễn Thế Dũng

BS. Nguyễn Văn Xáng

KTV. Bùi Thị Hoài Hương

BS. Trần Thái Hòa

ThS. Đinh Tấn Hùng

CN Nguyễn Xuân Hùng

 

BS. Lê Bá Nguyễn

 

BS. Từ Tấn Tài

 

ThS.BS. Nguyễn Đắc Thuận

 

 

BS. Trần Bảo Anh

 

DANH SÁCH CÁC CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN

 

Chi đoàn II            

Trần Thị Minh Nguyệt                        Bí Thư

Vũ Thái Dương                                   Phó Bí Thư

Trịnh Nguyễn Khánh Trân                  y viên Ban chấp Hành

Bùi Xuân Cường                                 y viên Ban chấp Hành         

Lê Trung Tín                                       y viên Ban chấp Hành

 

Chi đoàn III            

Lê Thị Tuyết Nhung                             Bí Thư

Võ Khôi Vũ                                          Phó Bí Thư

Nguyễn Tấn Thành                               y viên Ban chấp Hành       

Lê Quang Trí                                        y viên Ban chấp Hành         

Ngô Thị Hiền Thúy Ngân                     y viên Ban chấp Hành

 

Chi đoàn IV          

Lê Văn Mỹ                                            Bí Thư

Phạm Trầm Miên                                   Phó Bí Thư

Phạm Ngọc Khánh My                          y viên Ban chấp Hành

Lê Văn Sỹ                                              y viên Ban chấp Hành         

Nguyễn Minh Chung                             y viên Ban chấp Hành

 

Chi đoàn V          

Phạm Thị Thu Hồng                               Bí Thư

Đặng Lê Minh Trí                                   Phó Bí Thư

Nguyễn Thị Thanh Nga                          y viên Ban chấp Hành       

Mạch Trần Đình Hoài An                       y viên Ban chấp Hành      

Ngô Thị Thúy Hằng                                y viên Ban chấp Hành

 

Chi đoàn VI          

Võ Quang Minh Hiếu                              Bí Thư

Hoàng Thị Ngọc Hoài                             Phó Bí Thư

Phan Nguyễn Anh Việt                           y viên Ban chấp Hành    

Hoàng Phương Thảo                               y viên Ban chấp Hành     

Huỳnh Thị Ánh Thoa                              y viên Ban chấp Hành

 

Chi đoàn VII       

Nguyễn Thị Minh Thùy                            Bí Thư

Nguyễn Trần Đình Phong                         Phó Bí Thư

Phạm Ánh Tuyết                                       y viên Ban chấp Hành      

Trần Thị Xuân Mai                                   y viên Ban chấp Hành      

Lê Thị Ngọc Thương                                y viên Ban chấp Hành

 

Chi đoàn VIII       

Trang Hiếu Tâm                                    Bí Thư

Võ Thị Đàn                                           Phó Bí Thư

Võ Trọng Tâm                                      y viên Ban chấp Hành      

Hoàng Trọng Sáng                                y viên Ban chấp Hành

Trần Thị Mộng Hải                               y viên Ban chấp Hành

   
     
     
     

 

  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0