Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

KHOA GIẢI PHẨU BỆNH

 

 


Trưởng khoa
ThS.BS Đặng Minh Cảnh

 

 

 

 

Điều dưỡng trưởng

KTV Nguyễn Đình Cường

 

  

 

 

 

  Khoa giải phẫu bệnh bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa được thành lập từ năm 1980 với nhiệm vụ xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học và tế bào học phục vụ công tác điều trị.

             Về nhân lực:

Khoa Giải phẫu bệnh là khoa có số cán bộ đaị học biến đổi hơn bất kỳ một khoa nào khác trong toàn viện! (Từ chỗ ban đầu chỉ có 1 BS, sau đó được bổ sung lên đến 4 BS, rồi luân chuyển, hiện tại khoa có 1 Bác sỹ CK I, 1 Bác sỹ định hướng chuyên khoa (Thuộc diện hợp đồng thơì gian không xác định). 2 KTV trung cấp.

 Hoạt động chuyên môn:

Ðể phục vụ tốt cho công tác điều trị, nhất là trong điều trị ung thư, bộ phận Labô luôn đảm bảo tốt các xét nghiệm:

1. Xét nghiệm mô bệnh học: Thực hiện trên máy soạn mô tự động THERMO SANDON CITADEN 1000.

2. Xét nghiệm tế bào học chọc hút kim nhỏ - FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) chẩn đoán nhanh các khối u.

3. Kỹ thuật sinh thiết lạnh: Ðược thực hiện trên máy cắt lạnh SLEE CRYOSTART hiện đại, cho kết quả tức thời, phục vụ trong lúc phẫu thuật các trường hợp sinh thiết trước mổ còn nghi ngờ hoặc khảo sát vùng phẫu thuật.

Ngoài ra, khoa còn thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán giúp cho các bệnh viện có nhu cầu như: Bệnh viện chuyên khoa Lao - Bệnh phổi, Viện QuânY 87 và tất cả các bệnh viện trong toàn tỉnh.

 

 

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 272415