CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 THƯ CẢM ƠN

 Kính gởi: - Hội từ thiện Trầm Hương Khánh Ḥa

Tôi tên: Lê Văn Sang, là chồng bệnh nhân Nguyễn Thị Hương hiện đang cư trú tại Tân Lập, Ninh Xiêm, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa.

Vợ tôi đă nhập viện ngày 04 /7 /2007 tại bệnh viện Khánh Ḥa, đă được các bác sĩ mổ lấy thai. V́ bệnh nặng phải truyền máu trong cơn thập tử nhất sinh, nhưng v́ gia đ́nh quá nghèo nên không có tiền đóng để truyền máu và nghe nói có Hội từ thiện Trầm Hương có lưới máu an toàn và tôi đă được Hội cho 6 đơn vị máu, nhờ 6 đơn vị máu mà vợ tôi đă qua được cơn nguy hiểm. Tôi rất chân thành biết ơn Hội, Hội đă cứu sống vợ tôi và một lần nữa tôi rất cảm ơn. Tôi rất mong Hội luôn luôn duy tŕ đẻ cứu bao nhiêu người nữa cũng có hoàn cảnh giống tôi.

Tôi rất cảm ơn hội.

                                          Nha Trang, ngày 12 tháng4 năm 2007

                             Người viết đơn

                                                            Lê Văn Sang

2014-08-29 09:47:12