Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU "CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỘI SOI CHẨN ĐOÁN (HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA VÀ PHỤ KIỆN)"

 

CÔNG TY TRÚNG THẦU:


 

CÔNG TY KHÔNG TRÚNG THẦU:

 

 

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU "CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT (HỆ THỐNG MÁY DÙNG CHO PHẪU THUẬT NỘI SOI FULL HD 3 CCD)"

 

12/25/2018

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 361594