Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO MỜI THẦU

    THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU "QUYỀN KHAI THÁC MẶT BẰNG BÃI XE TAXI PHỤC VỤ BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN"


 

 

   THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU "CUNG CẤP THỰC PHẨM VÀ HÀNG HÓA CHO BẾP ĂN TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA"


 

 
12/25/2018 2:22:39 P

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 361709