Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ DỊCH VỤ GIỮ XE

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ XE
CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá "Cung cấp dịch vụ giữ xe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân"với nội dung: Công văn đính kèm.

4/25/2019 9:11:08 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 232322