Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
TB Đấu giá Quyền khai tác DV vận chuyển

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
BẰNG XE CỨU THƯƠNG TRONG BỆNH VIỆN CHO BỆNH NHÂN

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá "Quyền khai thác dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương trong bệnh viện cho bệnh nhân"với nội dung: Công văn đính kèm.

4/25/2019 9:14:34 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 232330