Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Thông báo:Tạm dừng đấu giá 7/5/2019

   

THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẤU GIÁ NGÀY 07/5/2019
CUNG CẤP DỊCH VỤ GIỮ XE CHO BỆNH NHÂN
VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo TẠM DỪNG đấu giá ngày 07/5/2019 với nội dung: Công văn đính kèm.

5/2/2019 3:18:19 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 232340