Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG THẦU

    

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT THAM DỰ GÓI THẦU SỐ 01 (VẬT TƯ TIM MẠCH CAN THIỆP), GÓI THẦU SỐ 02 (VẶT TƯ CHỈNH HÌNH) THUỘC DỰ ÁN MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ KỸ THUẬT CAO DÙNG TRONG TIM MẠCH CAN THIỆP, CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG TỪ THÁNG 05 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2019

6/21/2019 8:36:06 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 158787