Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG VTYT

   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG VẬT TƯ Y TẾ

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm Vật tư y tế kỹ thuật cao dùng trong chỉnh hình với nội dung: Công văn đính kèm.

8/20/2019 9:13:53 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 438392