Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
TẠM DỪNG Gói thầu VTYT Chấn thương

   

THÔNG BÁO TẠM DỪNG GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ KỸ THUẬT CAO DÙNG TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo TẠM DỪNG gói thầu Mua sắm Vật tư y tế kỹ thuật cao dùng trong chỉnh hình với nội dung: Công văn đính kèm.

8/28/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 438308