Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG VTYT

   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG VẬT TƯ Y TẾ

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo mời chào hàng các gói thầu với nội dung: Công văn đính kèm.

Gói thầu Mua sắm Vật tư y tế kỹ thuật cao dùng trong chỉnh hình


Gói thầu Mua sắm Bóng phát tia dùng cho thiết bị chụp mạch máu (DSA)


Gói thầu Mua máy giúp thở sơ sinh chuyên dụng


Gói thầu Mua máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa phòng


Gói thầu Mua sắm máy đo cung lượng tim PICCO

8/28/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 438320