Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO MỜI THẦU MÁY DSA

   

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm, cung cấp và lắp đặt Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (Máy DSA) với nội dung: Công văn đính kèm.

9/6/2019 4

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 438373