Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ TS

 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ TÀI SẢN

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá quyền thuê tài sản trên đất là quầy thuốc bệnh viện với nội dung: Công văn đính kèm.

9/9/2019 2

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 438393