Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU VTYT CHỈNH HÌNH

    

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo Trúng thầu Gói thầu Vật tư y tế kỹ thuật cao dùng trong Chỉnh hình với nội dung: Công văn đính kèm.

9/19/2019 2:57:05 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 438334