Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
Gia hạn TG nộp HS mua hóa chất

   

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu gói thầu Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm huyết học và hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa cho năm 2019-2020 với nội dung cụ thể như sau: Công văn đính kèm.

12/2/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 158815