Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
Thành lập Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

                      THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN

Tiền thân của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN là Phòng Chỉ đạo tuyến, là một trong các phòng chức năng của Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa. Đảm nhận nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Với mục tiêu phát triển thành bệnh viện hạng đặc biệt khu vực Nam Trung Bộ trong tương lai, Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh công tác Chỉ đạo tuyển, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác quốc tế với các bệnh viện lân cận trong khu vực, các bệnh viện tuyến trên và quốc tế. Thông qua hoạt động chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, bệnh viện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới và hiện đại của các bệnh viện tuyến trên, đồng thời giúp đỡ các bệnh viện tuyến dưới về phòng bệnh, chữa bệnh, về tổ chức quản lý chuyên môn kỹ thuật. Hoạt động chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh được tiếp cận với kỹ thuật cao, giảm bớt chi phí và tạo điều kiện nâng cao uy tín cho bệnh viện tuyến dưới.

Công tác hợp tác quốc tế, giúp tăng cường trao đổi chuyên môn, giao lưu, hợp tác với các bệnh viện, trung tâm, và các tổ chức quốc tế hợp pháp nhằm nhận chuyển giao kỹ thuật, cập nhật kiến thức mới, nâng tầm cho bệnh viện trong nền y học thế giới. Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thường xuyên phối hợp với các đoàn chuyên gia của các nước Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đức…

Từ khi có quy định của Bộ Y tế về đào tạo liên tục cũng như các quy định của Bảo hiểm y tế trong việc triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh thì nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Việc thành lập Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến sẽ là cần thiết, là cơ sở pháp lý để giúp  đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trung tâm sẽ phát triển đào tạo liên tục nâng cao chuyên môn cho các cán bộ y tế, hỗ trợ phát triển chuyên môn đến các đơn vị y tế trong tỉnh. Đồng thời liên kết với các trường đại học, các bệnh viện tuyến trên và nước ngoài để đào tạo, cập nhật kiến thức cho CBNV của BVĐK tỉnh Khánh Hòa và các BV khác trong tỉnh. Sau khi được nhận chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia, BS của các đơn vị đó sẽ về lại cơ sở của mình, và trở thành nguồn lực chất lượng cao trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của tỉnh nhà.

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân. Hằng năm, bệnh viện tham gia 2-3 đề tài cấp tỉnh, trên 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, và đang có kế hoạch phối hợp với đề tài cấp bộ, cấp quốc gia, đa quốc gia. Trung tâm có vai trò hướng dẫn thêm đội ngũ thầy thuốc trẻ về kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Căn cứ nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Đồng thời tham chiếu với quyết định số 3172/QĐ – BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án “Kiện toàn, thành lập trung tâm/phòng đào tạo và chỉ đạo tuyến của bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế”.

Ngày 01/09/2019 Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa nhận được Quyết định thành lập TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN thuộc Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện mở rộng phát triển 04 nhiệm vụ nêu trên, nhằm đẩy mạnh phát triển chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà và các vùng lân cận.

Song song với sự thành lập Trung tâm, Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa đã phê duyệt bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cho Trung tâm gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

BSCK2. Nguyễn Văn Xáng : Giám đốc Trung tâm

BSCK2. Nguyễn Đắc Thuận : Phó Giám đốc Trung tâm

Thạc sĩ. BS Bùi Thị Thanh Vinh: Phó Giám đốc Trung tâm

Với vai trò và chức năng nhiệm vụ mở rộng hơn, hy vọng trong thời gian sắp tới Trung tâm sẽ phát huy các thành tích sẵn có, đồng thời tiến hành đào tạo liên tục, cấp chứng chỉ đào tạo cho các cán bộ y tế trong và ngoài tỉnh./.

 

 Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

     

11/22/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 158737