Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
Gia hạn HS thầu Thuốc Generic, Thuốc biệt dược

    

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu gói thầu Thuốc Generic và gói thầu Thuốc Biệt dược gốc và tương đương điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa với nội dung cụ thể như sau: Công văn đính kèm.

12/2/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 158775