Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU DSA

     

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo Trúng thầu Gói thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (Máy DSA) với nội dung: Công văn đính kèm.

 

12/2/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 315085