Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
TB TRÚNG THẦU HUYẾT THANH

      

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa thông báo Trúng thầu Gói thầu Huyết thanh kháng nọc rắn lục tre, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng huyết thanh đến 31/12/2019 với nội dung: Công văn đính kèm.

 

12/11/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 18250