Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
TB KQ Gói thầu Thuốc

      

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

Gói thầu thuốc, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc trong 02 tháng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

12/18/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 18255