Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
GIAO BAN TUYẾN NGOẠI KHOA

       

GIAO BAN TUYẾN CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA

Nhằm thực hiện chức năng của bệnh viện tuyến đầu chuyên môn của tỉnh, sáng nay lúc 8g00 ngày 19/12/2019 Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa tổ chức sinh hoạt GIAO BAN TUYẾN CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA với tất cả BS chuyên khoa Ngoại toàn tỉnh và lãnh đạo các bệnh viện tuyến trước. Với mục tiêu:


🌻Cập nhật kiến thức mới,

🌻Trao đổi chuyên môn,

🌻Báo động đỏ nội viện, liên viện khi có thảm họa, tai nạn hàng loạt, tai nạn đe dọa tử vong,

🌻An toàn cho công tác chuyển tuyến, chuyển viện...

 

565

 

 

 

12/19/2019

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 291748