Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
KẾT QUẢ THẦU MUA HÓA CHẤT

       

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

GÓI THẦU MUA HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA CHO NĂM 2019-2020

 

 

1/22/2020

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 49814