Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KCB 2019

         

HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KCB NĂM 2019
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020

        Sáng nay 20/1/2020 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.
       Cũng trong buổi lễ, BVĐK tỉnh Khánh Hòa vinh dự được nhận cờ thi đua là "ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU THI ĐUA NĂM" của UBND tỉnh Khánh Hòa./.

 

1/22/2020

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 291750