Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

         

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

GÓI THẦU HÓA CHẤT, THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG 02 THÁNG

 

GÓI THẦU THUỐC, THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC SỬ DỤNG TRONG 01 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

4/29/2020 10:12:37 A

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 291857