Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
CHÚC MỪNG TÁI BỔ NHIỆM CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG

 Sáng nay 18/5/2020 Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trao quyết định tái bổ nhiệm cho Cử nhân Trần Minh Tuân - Điều dưỡng trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Cử nhân Nguyễn Đức Toàn - Điều dưỡng trưởng khoa Phục hồi chức năng, thời gian phục vụ là 5 năm.

Trân trọng chúc mừng!!!

5/18/2020 1:59:56 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 438368