Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
KẾT QUẢ THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC

          

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

GÓI THẦU THUỐC GENERIC, THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC SỬ DỤNG TRONG 02 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

6/12/2020 4:08:20 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 42073