Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
 
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO ĐẤU THẦU THUỐC GENERIC

          

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

GÓI THẦU THUỐC GENERIC LẦN 2, THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG THUỐC SỬ DỤNG ĐẾN 31/8/2020 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

7/15/2020 2:21:13 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 78652