Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

           

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

GÓI THẦU DUNG DỊCH LỌC MÁU LIÊN TỤC (KHÔNG CÓ KALI) SỬ DỤNG ĐẾN 31/08/2020 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 GÓI THẦU THUỐC CARBOPLATIN 150mg/15ml SỬ DỤNG ĐẾN 31/08/2020 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

8/6/2020 9:43:18 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 40488