Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
 
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

            

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

GÓI THẦU DUNG DỊCH RINGER LACTATE PHỤC VỤ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 SỬ DỤNG TRONG 02 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 GÓI THẦU THUỐC PROPYLTHIOURACIL 50mg SỬ DỤNG TRONG 01 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

9/3/2020 2:27:18 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 78753