Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
KHAI GIẢNG LỚP "KSNK BỆNH VIỆN"

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
"KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN"

Ngày 03/9/2020

Đến với khóa học 03 tháng, từ ngày 03/9/2020 đến 03/12/2020. Học viên sẽ có khả năng giám sát và thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn góp phần đảm bảo an toàn cho người nhận dịch vụ y tế, nhân viên y tế và cộng đồng về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

9/3/2020 3

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 1