Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
 
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

             

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

GÓI THẦU THUỐC MIDAZOLAM 5mg/ml SỬ DỤNG TRONG 01 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 GÓI THẦU HUYẾT THANH SỬ DỤNG TRONG 01 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

 

 

9/17/2020 9:04:54 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 78670