Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
Thông báo thực hành nâng cao tay nghề

   THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NÂNG CAO TAY NGHỀ ĐỂ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐA KHOA

ĐỐI VỚI BÁC SỸ Y KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA 

 

1/27/2021 10:39:53 A

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 33399