Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 733 530
DUONG DAY NONG
Y Tế Cộng Đồng
Công tác CĐT và CGKT 2021

 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NĂM 2021

Trong nhiều năm qua chủ trương chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người bệnh tại các cơ sở điều trị trong cả nước.

Năm 2021, theo đề xuất nhu cầu đào tạo chuyển giao kỹ thuật của các Bệnh viện đa khoa khu vực trong địa bàn tỉnh và các Trung tâm y tế Huyện – Thị xã. Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (TTĐT- CĐT) đã tổ chức chuyến công tác đến các trung tâm y tế và bệnh viện trong tỉnh vào ngày 03 và 04/02/2021, với mục tiêu nhằm khảo sát năng lực cụ thể kết hợp các trang thiết bị y tế hiện có của đơn vị để đáp ứng tốt việc nhận chuyển giao kỹ thuật (CGKT) so với nhiều nhu cầu đề xuất. Từ đó phối hợp xây dựng chương trình chỉ đạo tuyến thiết thực cho năm 2021 đến từng đơn vị y tế trong tỉnh, giúp mang lại kết quả hữu hiệu và nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân trong khu vực.

Tham gia đoàn công tác có BSCK2. PHAN HỮU CHÍNH – GĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa kiêm GĐ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình; PGS.TS.BS. HUỲNH VĂN THƯỞNG – PGĐ BVĐK Tỉnh Khánh Hòa kiêm GĐ Trung tâm Tim mạch; BSCK2. NGUYỄN ĐẮC THUẬN – GĐ TTĐT - CĐT, Ths.BS VÕ THỊ HỒNG HÀ – PGĐ TTĐT- CĐT và các BS chuyên khoa đầu ngành các chuyên khoa tại Khánh Hòa.

Mặc dù dịch COVID-19 đang gây ra nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp cho ngành Y tế Việt Nam trong những ngày đầu năm, nhưng với quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển chuyên môn trong phương hướng hoạt động năm 2021 của mỗi đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Chúng ta mong rằng sự chung tay vì sức khỏe cộng đồng của toàn ngành Y tế Việt Nam nói chung và của Thầy thuốc tỉnh Khánh Hòa sẽ mang lại chất lượng điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn, bệnh nhân sẽ chọn được nơi điều trị an tâm và giảm được chi phí tối đa, thuận tiện trong công tác chăm sóc bệnh nhân.

 


 

 

2/4/2021 3

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 33473