Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
QUYET DINH PHE DUYET NHA THAU DAT KY THUAT GOI THAU VTYT KTC LAN 2

 LINK

6/8/2021 10:37:35 AM

Các tin liên quan khác.
THÔNG BÁO với NỘI DUNG: "THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU GÓI SỐ 1: THUỐC GENERIC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA"
"Thông báo mời thầu Gói số 1: Thuốc Generic 1 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc (vắc xin) để triển khai tiêm chủng dịch vụ năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa"
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI 1: HÓA CHẤT SÁT KHUẨN VÀ PHA CHÊ THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN CUNG CẤP HÓA CHẤT 2 NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI 2: HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN VÀ TẨY RỬA DỤNG CỤ THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN CUNG CẤP HÓA CHẤT 2 NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
"THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI SỐ 1: THUỐC GENERIC , THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
HÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI SỐ 2: THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ, THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA"
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI VẬT TƯ TIÊU HAO NĂM 2022
THÔNG BÁO MỜI THÀU CHỈ PHẪU THUẬT CÁC LOẠI
MỜI THẦU GÓI CÁC LOẠI CHỈ PHẪU THUẬT, THỦY TINH THỂ VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO CHUYÊN KHOA MẮT
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 219367