Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐẠT KỸ THUẬT CÁC GÓI THẦU: GÓI SỐ 1- THUỐC GENERIC VÀ GÓI SỐ 2- THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ , THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

 

QUYET DINH + DANH MUC GOI SO 1- THUOC GENERIC: LINK

QUYET DINH + DANH MUC GOI SO 2- THUOC BDG: LINK

7/23/2021 8:40:55 AM

Các tin liên quan khác.
THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN
CÔNG VĂN SỐ 1757/ BVĐKT-KD NGÀY 06/9/2021 HỦY KẾT QUẢ TRÚNG THẦU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG BDG.008 Gemzar (Gemcitabin 200mg)
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẦU + THÔNG BÁO KẾT QUẢ LƯỢNG CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU: GÓI SỐ 1- THUỐC GENERIC VÀ GÓI SỐ 2- THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ , THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021.
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẦU + THÔNG BÁO KẾT QUẢ LƯỢNG CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU: GÓI SỐ 1- THUỐC GENERIC VÀ GÓI SỐ 2- THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ , THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021.
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐẠT KỸ THUẬT CÁC GÓI THẦU: GÓI SỐ 1- THUỐC GENERIC VÀ GÓI SỐ 2- THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ , THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HS DỰ THẦU
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ " QUYỀN KHAI THÁC XE TAXI PHỤC VỤ BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
Điều chỉnh Hồ sơ mời thầu gói số 1
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU Gói thầu : Cung cấp Hóa chất 2 ( sát khuẩn và pha chế) , thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất sử dụng năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Điều chỉnh Hồ sơ Mời thầu gói số 2
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 24420