Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

 

 

 

10/13/2021 3:04:47 P

Các tin liên quan khác.
KẾT QUẢ THẦU GÓI THẦU: GÓI SỐ 3- THUỐC GENERIC 2 THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
MỜI CHÀO HÀNG GÓI THẦU SỐ 12: CUNG CẤP THUỐC GENERIC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC GENERIC SỬ DỤNG TRONG 02 THÁNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
MỜI THẦU GÓI SỐ 3: THUỐC GENERIC 2 THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
UYẾT ĐỊNH HỦY THẦU GÓI SỐ 3: THUỐC GENERIC 2 THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
Thông báo kết quả thầu gói số 3: Thuốc generic 2 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Làm rõ Hồ sơ mời thầu và đính chính thông tin mặt hàng trong Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (công văn đính kèm)
Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của các gói thầu: Gói số 3-Thuốc Generic 2 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Điều chỉnh thông tin Hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: Thuốc Generic 1 (công văn đính kèm)
Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao dùng trong tim mạch can thiệp, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại cột sống và ngoại lồng ngực năm 2022
THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 138301