Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

1. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN MUA HỒ SƠ THẦU (đính kèm file) 

2 . 03 HỒ SƠ MỜI THẦU: Gói số 1: Thuốc Generic 1; Gói số 2: Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; Gói số 3: Thuốc Generic 2 (Đính kèm file

Gói 1: Thuốc Generic

Gói 2: Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Gói 3: Thuốc Generic 2

3/16/2022

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 181527