Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
Bệnh viện phối hợp cùng CLB cựu thanh niên Hồng Thập Tự Bến Tre, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà

  - Địa điểm: Thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Thời gian: 27/02/2016
- Số lượng khám bệnh, tặng quà: 110 người dân nghèo
 
 
 
Đoàn thanh niên bệnh viện tỉnh khánh hòa
2/16/2016 8:57:10 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 328694