Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
310 99 732 520
 
Y Tế Cộng Đồng
Thông báo tổ chức đấu thầu: "Cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật 6 tháng cuối năm 2017 - Sữa đặc có đường và sữa tươi tiệt trùng có đường và không đường"

 

6/28/2017

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 167814