Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 1100 520
 
Y Tế Cộng Đồng
TIẾP ĐOÀN CHUYÊN GIA JICA NHẬT BẢN

 Ngày 19/06/2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Koji Wada làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, đoàn JICA đã khảo sát và trao đổi về kế hoạch thực hiện Dự án Hợp tác Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Quản lý Bệnh viện sắp tới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Dự án Hợp tác Kỹ thuật Nâng cao Năng lực Quản lý Bệnh viện là một dự án Nâng cao năng lực vận hành và quản lý bệnh viện, nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, làm hài lòng bệnh nhân. Với tôn chỉ lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa luôn phát triển không ngừng, tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, sẽ cùng Đoàn Hợp tác Quốc tế Nhật (JACA) thực hiện Dự án trong thời gian sớm nhất.

 

P. CĐT

6/28/2017 10:45:41 A

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 154243