Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 1100 520
 
Y Tế Cộng Đồng
TỔNG KẾT BÁO CÁO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngày 14/07/2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017. Nội dung đánh giá căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành với 83 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được chia làm năm mức đánh giá từ 1 đến 5, tương ứng từ kém đến rất tốt. Những thang điểm đưa ra không phải để bệnh viện đạt được ngay mà là mục tiêu phấn đấu và có những cải tiến, hoàn thiện từng bước để đạt được mục đích cuối cùng là sự hài lòng của người bệnh.

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017. 

 

Click để xem hoặc tải xuống File Excel đính kèm.

File 1

File 2

 

P. CĐT

8/2/2017 1

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 134150