Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 1100 520
 
Y Tế Cộng Đồng
LỚP TẬP HUẤN XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CHO CÁN BỘ Y TẾ

Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 9/8/2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn xử lý chất thải y tế cho cán bộ y tế. Tham dự lớp tập huấn có sự hiện diện của Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo các khoa, phòng Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa, báo cáo viên ThS. Dương Nữ Tường Vy – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẫn – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và các hộ lý của Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe được các báo cáo được đúc kết từ kinh nghiệm trong và ngoài nước về xử lý chất thải cho cán bộ y tế do báo cáo viên ThS. Dương Nữ Tường Vy – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẫn – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trình bày. Tại buổi tập huấn, những khó khăn, kinh nghiệm về xử lý chất thải cũng được trình bày, thảo luận.

Như vậy, buổi tập huấn xử lý chất thải y tế cho cán bộ y tế đã khép lại với nhiều thành công. Thông qua buổi tập huấn lần này, các hộ lý của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã có cơ hội họp mặt và cập nhật các kiến thức về xử lý chất thải góp phần quản lý tốt nguồn chất thải y tế của bệnh viện.

 

 

P. CĐT

8/8/2017 8:17:53 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 134139