Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
310 99 732 520
 
Y Tế Cộng Đồng
Thông báo: Triển khai khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự cung cấp dịch vụ công và chất lượng dịch vụ y tế của ngành Y tế Khánh Hòa năm 2017

 

 

8/9/2017 3

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 170099