Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
200 99 1100 520
 
Y Tế Cộng Đồng
CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT PHẪU THUẬT TIM HỞ

Trong 4 ngày từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đón tiếp đoàn hồi sức phẫu thuật tim hở của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh do BSCKII Trần Minh Trung – Phó khoa hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ RẫyThành phố Hồ Chí Minh đến chuyển giao kỹ thuật tại khoa Ngoại lồng ngực. Đoàn hồi sức phẫu thuật tim hở của Bệnh viện Chợ Rẫy đã giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng cho các bác sỹ trong khoa đồng thời phối hợp với khoa phẫu thuật 4 ca. Kết quả của các đợt chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện đều được thực hiện thành công, không xảy ra biến chứng.

                                                                                                                   P. CĐT

8/29/2017 8:53:46 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 134141