Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2017-2022

 Ngày 7/9/2017 Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa có Đ/c Nguyễn Hòa – Tỉnh ủy viên, ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đ/c Nguyễn Nam Hải - Ủy viên BTV – Trưởng ban tổ chức LĐLĐ tỉnh, Đ/c Trần Thị Hương - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên BTV Công đoàn Y tế Việt Nam, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Đ/c Phan Văn Hiệp - Ủy viên BTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành, Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và các đoàn viên công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 

Công đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa có 1361 công đoàn viên, được chia làm 38 tổ công đoàn hoạt động theo tổ chức các khoa, phòng chuyên môn. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép, chế độ bảo hộ lao động. Phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phong trào rèn luyện y đức, các hoạt động dã ngoại, các hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao được Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Ban Chấp hành Công đoàn cùng với Ban Giám đốc bệnh viện tạo điều kiện cho công đoàn viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Ban Chấp hành Công đoàn đã làm thủ tục giới thiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc để Đảng ủy xem xét kết nạp được 58 đảng viên mới.  

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 3 đoàn viên được tặng bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, 13 đoàn viên được tặng bằng khen của LĐLĐ Tỉnh, 95 nữ được tặng giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa và 96 đoàn viên được tặng giấy khen của Công đoàn ngành Y tế tỉnh. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng đoàn viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để đoàn viên luôn phát huy cao tinh thần gương mẫu, sẵn sàng xung kích đi đầu trong mọi công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động; xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 người, Đ/c Nguyễn Thị Phương Mai được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 10 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn ngành y tế Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023.

 

 

P. CĐT  

9/12/2017 2:57:05 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 203144