Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
BS TRẦN HUY HOÀN BẢO CGKT

BS TRẦN HUY HOÀN BẢO CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT PHẪU THUẬT THẦN KINH

 

Trong  3 ngày vào ngày 28/9/2017, 10/11/2017 và 17/11/2017 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đón tiếp đoàn chuyên gia phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh BS Trần Huy Hoàn Bảo phối hợp với Khoa Ngoại thần kinh đến chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật thần kinh tại Khoa Ngoại thần kinh. Đoàn chuyên gia BS Trần Huy Hoàn Bảo đã giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng cho các bác sỹ trong khoa và các bác sỹ Đại học Y Tây Nguyên đồng thời phối hợp với khoa tổ chức phẫu thuật 3 ca. Kết quả của đợt chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa được thực hiện thành công, không xảy ra biến chứng. 

 

P. CĐT

12/28/2017

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 20989