Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Trong 3 ngày 17, 23 & 24/1/2018 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Đ/c Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Đ/c Phạm Thị Khánh Hương – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và các Đảng viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ buổi học tập, các đại biểu đã được nghe các nội dung, văn kiện của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do báo cáo viên Đ/c Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa và Đ/c Phạm Thị Khánh Hương – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa trình bày.

 

Như vậy, Hội nghị “Học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” đã khép lại với nhiều thành công. Thông qua buổi học tập lần này, các Đảng viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã có cơ hội họp mặt, trao đổi kinh nghiệm, nắm vững và thực hiện tốt các nội dung, văn kiện của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

P. CĐT 

2/2/2018 1

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 278870