Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
BS PHAN VƯƠNG HUY ĐỔNG CGKT

BS PHAN VƯƠNG HUY ĐỔNG CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Trong 3 ngày từ ngày 21/1/2018 đến ngày 23/1/2018 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đón tiếp đoàn chuyên gia phẫu thuật chấn thương chỉnh hình của Hội YHTDTT Thành phố Hồ Chí Minh & Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh BS Phan Vương Huy Đổng phối hợp với Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng đến chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng. Đoàn chuyên gia BS Phan Vương Huy Đổng đã giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng cho các bác sỹ trong khoa và các bác sỹ Đại học Y Tây Nguyên đồng thời phối hợp với khoa tổ chức khám được 20 ca và phẫu thuật 8 ca. Kết quả của đợt chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa được thực hiện thành công, không xảy ra biến chứng.

 

 

P. CĐT

2/12/2018 2:24:59 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 20901