Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN VỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

  Ngày 22/3/2018 Đoàn Cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo bệnh viện với đoàn viên thanh niên. Tham dự buổi đối thoại có Ban Giám đốc, Lãnh đạo các khoa, phòng và các đoàn viên thanh niên của bệnh viện. Đối thoại giữa Lãnh đạo bệnh viện với đoàn viên thanh niên là hoạt động định kỳ hàng năm của bệnh viện.

Buổi đối thoại giữa Lãnh đạo bệnh viện với đoàn viên thanh niên diễn ra nhằm củng cố và khẳng định niềm tin của đoàn viên thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ đoàn viên thanh niên bệnh viện, đẩy mạnh phong trào thi đua; đồng thời tạo cơ hội cho các đoàn viên thanh niên có điều kiện gặp gỡ Lãnh đạo bệnh viện để đề xuất ý kiến, đóng góp giải pháp, bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của bản thân nhằm tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, qua đó góp phần đóng góp vào sự thành công chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bệnh viện trong năm 2018.

Đây cũng là hoạt động giúp cho Lãnh đạo bệnh viện lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thanh niên để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công tác chuyên môn nghiệp vụ và chính sách chăm lo, phát triển đối với thanh niên. Buổi đối thoại giữa Lãnh đạo bệnh viện với đoàn viên thanh niên diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình và kết thúc thành công tốt đẹp.

 

P. CĐT

3/28/2018 2:10:18 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 120587